Навчальні проекти

Викладання дисципліни "Економічна і соціальна географія" потребує від викладача творчого підходу при використанні нетрадиційних форм роботи з учнями. Основними видами нестандартних уроків, які найчастіше можна проводити на географії є урок-турнір, урок-змагання, брейн-ринг, урок-творчий пошук.

Ідеальним варіантом для підведення підсумків з вивчення конкретної теми є урок-турнір та урок-змагання. В процесі підготовки такого уроку важливе значення належить колективній самостійній роботі малих груп. В процесі опрацьовування навчального матеріалу, учні вчаться працювати в групі на конкретний результат, який може бути підвищений шляхом створення середовища суперництва.

Позитивний результат навчальних досягнень можна досягнути шляхом створення на уроках проблемних ситуацій, в процесі обговорення яких можна окреслити коло актуальних питань, які можуть індивідуально опрацьовувати здібні учні. Наприклад, урок на тему "Міжнародні організації" спровокував деякі розбіжності у поглядах учнів на значення такого інтеграційного економічного утворення як Європейський Союз, тому ця тема опрацьовувалась учнями індивідуально. Результатами опрацювання були доповіді.

Важливе місце у навчальному процесі належить навчальним проектам. Робота над навчальним проектом дуже часто згруповує учнів за інтересами. Підготовка проекту стимулює учнів до самостійного пошуку матеріалів. Дуже часто результат роботи над проектом подається учнями у довільній та зручній для них формі – презентація, доповідь, стінгазета тощо.

В цілому використання нетрадиційних форм роботи на уроках повністю залежить від рівня креативності викладача та його творчого підходу.

Навчальний проект_Азія - регіон контрастів.docx 

Вчительська презентація.ppt

Регіональний поділ Азії.pptx

Навчальний проект_Інтеграція позитивний чи негативний процес.docx

Майбутнє в об’єднанні.pptx

Західна Європа – ядро євроінтеграції.pptx